Czcionka:
Kontrast:

Nauka żeglowania organizowana przez Klub Sportowy HART

Klub Sportowy HART

Zajęcia:
Styczeń-marzec oraz październik-listopad: zajęcia 8 x w miesiącu (w miesiącu: 4 zajęcia x 1 godzina na basenie (sobota godz. 13.30): nauka pływania oraz 4 zajęcia sportowe ogólnorozwojowe x 1 godzina)
Kwiecień-wrzesień: zajęcia żeglarskie w Stanicy w Nadbrzeżu (1 raz w tygodniu x 2 godziny żeglowania; koszt obejmuje też transport dzieci)
Pierwsze zajęcia rozpoczną się w listopadzie.

Grupa:
Zajęcia prowadzone są w małych grupach: żagle grupa max 8 osób; basen oraz zajęcia sportowe grupa max. 16 osób; wiek od 7 lat; waga dziecka do max. 50 kg.

Opłata:
Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 140 zł /osoba.
Przelew:
Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Nr konta: 58154012742019520011500001
z tytułem przelewu: sekcja żeglarska, (imię i nazwisko uczestnika).

kontakt: kontakt@kshart.elblag.pl

cena 140 zł zamów

Projekt "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.