Czcionka:
Kontrast:

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

  • Miasto: 19-500 Gołdap
  • Ulica: 16
  • Tel: 87 615 20 90
  • E-mail: poczta@frrg.pl
  • www.frrg.pl
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap została powołana do życia 10 grudnia 1997 roku. Jej fundatorami obok osób prawnych i fizycznych są trzy sąsiadujące ze sobą gminy Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Miasto i Gmina Gołdap, Gmina Banie Mazurskie i Gmina Dubeninki. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionu. Fundacja jest organem prowadzącym trzy szkoły wiejskie: Szkołę Podstawową w Jabłońskich, Szkołę Podstawową w Boćwince, Szkołę Podstawową w Galwieciach. Od wielu lat realizujemy zadania zlecone z zakresu rozwoju turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi. Od roku 2018 jesteśmy partnerem Stowarzyszenia KOSTROMA z Suwałk w projekcie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach. Od 2018 roku jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym. Oferujemy usługi z zakresu reklamy (gadżety na zamówienie), usługę grawerowania, haftu komputerowego. Wykonujemy także upominki okazjonalne. Misja Fundacji realizowana jest poprzez następujące cele: – stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych; – wspieranie działań mających na celu przekształcenia strukturalne gmin zagrożonych takim bezrobociem; – wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji; – wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych; – promowanie powiatu gołdapskiego.

dostępne produkty i usługi

Projekt "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.