Czcionka:
Kontrast:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa

  • Miasto: Olsztyn
  • Ulica: Linki 3/4
  • Tel: 89 523 60 92
  • E-mail:
Federacja FOSa jest związkiem stowarzyszeń działających w obszarze pomocy socjalnej i integracji społecznej. FOSa zrzesza ponad 70 organizacji socjalnych (członkowskich i partnerskich) z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Organizacje te zajmują się wspieraniem grup zagrożonych marginalizacją społeczną, pracują na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich i wielu innych.

dostępne produkty i usługi

Projekt "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.