Czcionka:
Kontrast:

Fundacja "Animalsi"

  • Miasto: 81-250 Gdynia
  • Ulica: Plac Kaszubski 8/606
  • Tel: 502388014
  • E-mail: biuro@fundacjaanimalsi.pl
  • www.fundacjaanimalsi.pl
Fundacja Animalsi powstała z inicjatywy działaczy ochrony zwierząt i zamierza działać ściśle współpracując z OTOZ Animals dla poprawy losu bezdomnych zwierząt znajdujących się pod opieką tego stowarzyszenia. Powołanie Fundacji podyktowane było przede wszystkim chęcią prowadzenia działalności gospodarczej, a oddzielny podmiot gospodarczy oznacza czytelny i przejrzysty sposób prowadzenia działalności. Fundacja zgodnie ze swoim statutem będzie, generując dodatkowe źródła przychodów wspierać wysiłki OTOZ Animals na polu walki z bezdomnością i niehumanitarnym traktowaniem zwierząt w Polsce.

dostępne produkty i usługi

Projekt "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.