Czcionka:
Kontrast:

Elbląskie Stowarzyszenie Praktyków Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

  • Miasto: 82-300 Elbląg
  • Ulica: Bednarska 12b
  • Tel: 691-355-332
  • E-mail: b.stanny@eswip.pl
1. Propagowanie wiedzy na temat podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (psr); 2. Zaangażowanie na rzecz rozwoju nauki, oświaty, kultury oraz innych celów społecznie użytecznych; 3. Profilaktyka i promocja zdrowotna; 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym; 5. Inicjowanie działań na rzecz rozwoju środowiska praktyków podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach; 6. Promocja i rozwój stowarzyszenia.

dostępne produkty i usługi

Projekt "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.