Czcionka:
Kontrast:

Występ pieśni mazurskiej

Stowarzyszenie "Mazurska Kosaczewina"

Prezentujemy pieśni wyłącznie w gwarze mazurskiej pochodzące z historycznych źródeł m.in. Gustawa Gizewiusza, Karola Małłka, Bernarda Rostkowskiego oraz pięcioksięgu Pieśni Warmińskich i Mazurskich wydanego przez Polską Akademię Nauk w Warszawie na podstawie badań etnomuzykologicznych przeprowadzonych w latach 50-tych i 60-tych XX wieku.
Cena 900 zł plus plus koszty dojazdu w obie strony, czas około 20-30 minut.

cena 900 zł zamów

Projekt "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.